Uppförandekod

Här följer en publicering av Presse-fotos.dk ApS’ Code of Conduct.

Det är för Presse-fotos.dk ApS väsentligt att alla anslutna fotografer följer en sträng etisk kod när det gäller beteende på olycksplatser, suddning av nummerplåtar, igenkännbara varumärken, ansikten, personer etc. Det är samtidigt väsentligt att inte hindra räddningsarbetet och att bistå med att skydda utsatta och sårbara personer i nöd. Samtidigt betonas att räddningspersonalens anvisningar alltid måste följas.

I kombination med detta bekräftar frilansfotograferna följande:

  • Att visa stor respekt för anhöriga/inblandade/räddningspersonal/myndigheter
  • Att respektera avspärrningar och anvisningar från myndigheterna på platsen
  • Att utföra första hjälpen eller hjälpa till att begränsa olyckan om det krävs av mig, eller om jag är på plats före räddningspersonalen och det finns människor som behöver hjälp
  • Att undvika att stå/gå i vägen eller vara till besvär
  • Att vilja sudda ut identiteten på bilar och personer
  • Att undvika fotografering av döda/amputerade lemmar eller självmord
  • Att undvika att exponera skadade eller fotografera fastklämda/skadade personer
  • Att vilja följa gällande lagstiftning för allmänt och korrekt uppträdande i samhället vid fotografering på olycksplats med drabbade personer eller personer i nöd (t.ex. i vatten, fastklämda, i hus, i brand osv.) är det viktigt för mig att inte stå i nödställda personers synfält eller exponera dem.
    • I detta sammanhang rekommenderas användning av eventuellt zoom-objektiv eller liknande för att hålla avstånd till olyckan och för att inte störa räddningspersonalen.

Den slutgiltiga överföringen och publiceringen av innehållet sker genom Presse-fotos.dk ApS’ journalister/skribenter. Dessa är instruerade att följa en specifik etisk kod, vars nyhetsjournalistiska principer primärt bygger på Medieombudsmannens etiska regelsätt, liksom att journalisterna också är förtrogna med vår publiceringspolitik. För att säkerställa att innehåll som inte överensstämmer med ovanstående riktlinjer rättas så snart som möjligt ger Presse-fotos.dk användare av mediet möjlighet att klaga. Läs mer om procedurer för klagomål här.

Kommentarer inaktiverade.