Tipsa oss

Har du en bra historia?

Har du upplevt något ovanligt, eller har du en spännande berättelse, händelse eller liknande som du vill att vi ska täcka?

Kontakta oss på [email protected] och vi återkommer så snart som möjligt. Om det inte svaras inom några minuter, ring med ditt tips på: +45 91 98 19 58

Bilder och video:

Skicka gärna bilder via e-post om de är mindre än 10 MB.

Alla videor och bilder som skickas till Presse-fotos.dk hanteras med fullständig konfidentialitet. Vi uppmanar till att särskilt känslig information skickas via en e-post som är oberoende av spårning. Dessutom uppmanar vi till att allt material tas ansvarsfullt utan att orsaka störningar eller obehag för någon, och att varken polis eller räddningspersonal hindras i sitt arbete.

Villkor för insändning av material

Observera att genom att skicka in material till Presse-fotos.dk ApS ger du oss tillstånd att använda det inskickade materialet efter vårt eget gottfinnande. Det är viktigt att vara medveten om att det kan få juridiska konsekvenser om du skickar in material som du inte har rättigheter till eller tillstånd att använda. Vi uppmanar därför till att respektera upphovsrätt och äganderätt i samband med inskickat material.