Användarvillkor och upphovsrättsinformation

Välkommen till Presse-fotos.dk. Vi uppskattar ditt intresse för vårt innehåll och vill säkerställa att våra material används korrekt och respektfullt. Innan du fortsätter att använda vår plattform och vårt innehåll, vänligen läs och förstå följande användarvillkor och upphovsrättsinformation:

1. Upphovsrätt och äganderätt:

Allt innehåll, inklusive text, bilder, videor och andra medieelement som finns på Press-foto.se, skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Upphovsrätten tillhör Presse-fotos.dk ApS, om inget annat anges.

2. Användarvillkor

a. Kopiering och reproduktion: Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, distribuera eller publicera vårt innehåll på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Presse-fotos.dk ApS.

b. Licenser: Om du önskar använda vårt innehåll för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål, vänligen kontakta oss för att diskutera licensieringsmöjligheter. Detta kan göras via [email protected], där du, om materialet används i kommersiella sammanhang, kan förvänta dig att betala en avgift för förvärv av eventuella licenser.

c. Citat och delning: Du får citera och dela vårt innehåll med respekt för upphovsrätten och med en tydlig och synlig hänvisning till ’Press-foto.se’. Detta gäller även om vårt information/materiel återges i journalistiska sammanhang.

3. Juridiska konsekvenser vid otillåten användning av vårt material

Brott mot våra användarvillkor och upphovsrätt kan leda till juridiska konsekvenser, inklusive skadeståndsansvar. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder vid överträdelser.

Vi uppmanar dig att respektera våra upphovsrätter och vår strävan att leverera kvalitetsinnehåll. Om du har frågor eller behöver ytterligare information om användarvillkor och licensiering, vänligen kontakta oss på ju[email protected]

Genom att fortsätta använda Press-foto.se, Presse-fotos.dk och Onp.dk accepterar du dessa användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Tack för din förståelse och samarbete.