Klagomål till Presse-fotos.dk och korrektionspolicy

Vi på Presse-fotos.dk ApS välkomnar och tar på allvar eventuella klagomål från våra läsare. Vi strävar ständigt efter att förbättra kvaliteten och noggrannheten i vårt innehåll. Nedan finner du vår klagomålshantering och korrektionspolicy:

Klagomålshantering:

Om du har anmärkningar eller klagomål angående vårt innehåll, ber vi dig följa dessa steg:

  1. Skriftligt klagomål: Skriv ditt klagomål tydligt och precist och inkludera detaljer om det specifika innehållet samt datum. Skicka det skriftliga klagomålet till klagemå[email protected].
  2. Kontaktinformation: Var vänlig att bifoga dina kontaktuppgifter, inklusive namn, e-postadress och telefonnummer, så att vi kan återkoppla till dig.
  3. Klagomålsbehandling: Vi kommer noggrant att granska och behandla ditt klagomål och svara inom en rimlig tidsram.

Korrektionspolicy:

Vi erkänner att fel kan inträffa och prioriterar att rätta till dem så snabbt som möjligt. Vår korrektionsprocess innefattar följande steg:

  1. Fejlrapportering: Vi uppmuntrar våra läsare att rapportera eventuella fel eller unoggrannheter genom de tillgängliga kontaktalternativen på vår webbplats, såsom Facebook Messenger, e-post, telefon eller liknande.
  2. Intern granskning: Vårt redaktionella team granskar och verifierar rapporterade fel eller unoggrannheter för att fastställa deras giltighet.
  3. Korrektion och uppdatering: Om ett fel bekräftas, gör vi snabbt nödvändiga korrigeringar i den aktuella artikeln och markerar tydligt att en rättelse har gjorts.
  4. Oenighet: Om du inte är nöjd med vårt svar eller hanteringen av ditt klagomål har du möjlighet att kontakta relevanta myndigheter, inklusive Medieombudsmannen, om det är tillämpligt.

Vi värdesätter din åsikt och är engagerade i att upprätthålla öppenhet och förtroende med våra läsare. Tack för att du hjälper oss att förbättra vårt innehåll.

Kommentarer inaktiverade.