Publiceringspolicy

Publicering av innehåll med faktiska fel och desinformation kan få allvarliga samhällskonsekvenser och till och med skapa onödiga konflikter bland individer/medborgare eller journalister/skribenter.

Hos Presse-fotos.dk ApS vill vi leverera relevanta nyheter så snabbt som möjligt, där faktakorrekthet är högsta prioritet. Därför tar vi också de grundläggande publiceringsprinciperna om transparens i vår nyhetsjournalistik och produktion av vårt innehåll på allvar. På detta sätt kan vi bidra till att säkerställa kvaliteten och integriteten hos vårt medieinnehåll.

Grundstenen i denna mission är att nyhetsartiklarna dokumenteras genom ommanipulerade pressfoton, så att användaren av mediet kommer ”så nära verkligheten som möjligt”. Detta uppnås genom att varje pressfotograf/journalist tränas i vår Code of Conduct, samtidigt som de väljs ut genom bedömningar av deras pressetiska kompetenser och know-how.

“I don’t trust words. I trust pictures.”

– Gilles Peress (Fransk pressefotograf), New York September 11 af Magnum Photographers (pp. 46 – 63)

Citering och användning av referenser

För att skydda oss mot olaglig användning av material och av respekt för andra mediers egenproducerade material betonar vi vikten av användningen av citat och användning av referenser gentemot våra journalister/skribenter. Detta gäller även vid utformningen av vårt eget material, där källor använda i artikeln citeras eller refereras till.

Konsekvenser för överträdelse av policyn:

Med avsikten att upprätthålla vår medies integritet och trovärdighet fastställer vi konsekvenser för överträdelse av vår publiceringspolicy. Detta kan inkludera disciplinära åtgärder, inklusive varningar, avstängning eller avskedande av medarbetare som inte uppfyller våra standarder. Vi tar också läsarnas klagomål på allvar och behandlar dem noggrant och rättvist.

Periodisk granskning och uppdatering:

För att förbli relevanta och i linje med bästa praxis inom journalistik åtar vi oss att regelbundet granska och uppdatera vår publiceringspolicy. Detta säkerställer att våra policys och procedurer alltid återspeglar de senaste utvecklingarna inom den danska mediebranschen och de ständigt föränderliga kraven på journalistisk etik och integritet.