Etik

Etik är grundläggande för vårt tillvägagångssätt till journalistik och utgör en hörnsten i vår mediepubliceringspolicy. Här är några viktiga aspekter som definierar vårt åtagande för etiskt beteende, korrekt användning av sociala medier och framför allt etiska frågor relaterade till vår dokumentation genom bilder och videor:

Etiskt beteende: Vårt journalistiska arbete bygger på en grund av etiska principer och yrkesintegritet. Vi förväntar oss att våra medarbetare upprätthåller höga etiska normer i alla delar av sitt arbete. Detta inkluderar:

  • Objektivitet: Våra journalister förbinder sig att leverera objektiv och opartisk täckning av händelser och ämnen.
  • Intressekonflikter: Vi undviker konflikter mellan personliga eller ekonomiska intressen och vår journalistik.
  • Skydd av källor: Vi respekterar och skyddar våra källors anonymitet och konfidentialitet när det är nödvändigt för att säkerställa att vi kan belysa viktiga historier. Detta inkluderar användningen av krypterade kommunikationstjänster om det behövs.

Korrekt användning av sociala medier: I en digital era är sociala medier en viktig plattform för att dela vårt innehåll och engagera oss med våra läsare. Vi förbinder oss att använda sociala medier ansvarsfullt och i linje med vår journalistiska integritet. Detta inkluderar:

  • Respekt för vår målgrupp: Vi engagerar oss med våra läsare och lyssnar på deras åsikter och bekymmer. Vi publicerar heller inte innehåll som inte är lämpligt för barn om vi förstår att en ’SoME’-kanal har dem som målgrupp.
  • Transparens: Vi är öppna om våra relationer och identitet på sociala medier och undviker att dölja vår koppling till vår mediekanal. Till exempel genom att implementera vår varumärkning i lokala Facebook-grupper, på Instagram och liknande.

Dokumentation av bilder och videor: För att säkerställa att våra läsare får en så exakt bild av verkligheten som möjligt, förbinder vi oss till noggrann dokumentation av bilder och videor. Detta inkluderar:

  • Icke-manipulerat material: Våra fotografer förstår att deras foto- och videomaterial bör vara så objektivt som möjligt och fungera som en översikt över händelser, evenemang, etc.
  • Källhänvisning: Vi ger tydlig källhänvisning för allt bild- och videomaterial som används i vår rapportering om det tillhör andra medier.
  • Beskrivande information: Vi tillhandahåller tillräcklig kontext och beskrivande information om bilder och videor så att våra läsare förstår vad de ser och hur det passar in i historien.