Dataskyddspolicy

Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att dina personuppgifter skyddas när du använder denna webbplats. Din dataskydd är därför vår högsta prioritet, och våra integritetspolicys uppdateras kontinuerligt för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats. Vi uppmanar dig därför att hålla dig uppdaterad med de senaste förändringarna när du använder vår webbplats.

Vi ser alltid till att vara i överensstämmelse med gällande dataskyddsregler, inklusive både nationella och EU-rättsliga regler på området. Detta inkluderar bland annat gällande GDPR-lagstiftning i form av Europaparlamentets och rådets förordning av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer i samband med behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (2016/679). Detta överensstämmer även med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02), där artikel 8(1) fastställer – Varje person har rätt till skydd för de personuppgifter som rör honom eller henne.

De personuppgifter som vi samlar in

Vi kommer att samla in de uppgifter du skickar till oss när du besöker webbplatsen, fyller i ett formulär eller besöker undersidor. För dessa ändamål använder vi cookies och pixel-taggar. Denna data kan innehålla information när du klickar på knappar eller liknande. Allt detta görs bara för att förbättra din upplevelse av webbplatsen.

Dessutom behandlar Presse-fotos.dk ApS även personuppgifter från tredjepartsleverantören Google Analytics. Dessa data inkluderar målinriktad information som ålder, kön och liknande för att förbättra och anpassa den individuella användarupplevelsen på vår webbplats samt i reklamhänseenden.

Vad är cookies och hur använder vi dem?

Cookies är i princip bara filer som samlas på din enhet. Cookies skapas så snart du besöker en webbplats. De används för att spara ”bitar” av information om dina händelser på en webbplats, som en webbserver kan använda senare när den behandlar dina sessioner. Cookies är webbläsarspecifika, vilket innebär att till exempel Chrome och Firefox inte kan få åtkomst till varandras cookies. Cookies är också sidospecifika, vilket innebär att Presse-fotos.dk inte kan se de cookies du använder på Facebook.

Vi använder cookies för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och genomföra analyser samt anpassning av annonser. Vi lagrar inte användarens personuppgifter, men cookies raderas när webbläsaren stängs. Detta sker automatiskt.

Dessutom använder vi tredjepartsprogram som Google Analytics och Google Tag Manager för att analysera besökarnas aktiviteter på vår webbplats. Detta hjälper oss att förbättra din användarupplevelse. Google Analytics använder cookies, kända som ”_ga cookies”, för att identifiera användare på vår webbplats. Både nya och tidigare besökare registreras. Dessutom ger Google Tag Manager oss möjlighet att spåra aktiviteten på alla våra annonser.

Vi hoppas att detta klargör användningen av cookies och vår hantering av databehandling. Om du har ytterligare frågor eller bekymmer är du välkommen att kontakta oss.

Vilka program använder vi i samband med dina personuppgifter?

Vi använder tjänster som cookies för att anpassa innehåll, driva annonser, följa upp marknadsföringskampanjer och analysera trafiken på vår webbplats. Vi försäkrar dig om att de data vi samlar in aldrig kommer att säljas eller missbrukas. Vårt primära syfte är att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Detta kan ibland kräva användning av specifika tredjepartsprogram, som exempelvis Google, för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen.

Vi vill också betona att vi inte sparar din IP-adress efter ditt besök på vår webbplats. Detta säkerställer att din IP-adress inte missbrukas av de tredjepartsprogram vi använder. Du kan se listan över de specifika programmen, samt vilka cookies dessa samlar in här.

Om du har fler frågor eller bekymmer om användningen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Vi uppskattar ditt förtroende och skyddar dina uppgifter noggrant.

Hur raderar jag cookies?

Du har alltid möjlighet att radera cookies från din dator eller andra enheter genom att ändra dina webbläsarinställningar. Det ger dig kontroll över om du vill acceptera vår användning av cookies. Vi vill dock påpeka att radering av cookies kan påverka din användarupplevelse negativt när du navigerar på vår webbplats. Vi rekommenderar därför normalt sett inte att radera dina cookies, eftersom de bidrar till en effektivare och mer personlig användarupplevelse på vår webbplats.

Om du har frågor om hur du kan hantera cookies eller behöver ytterligare vägledning är du välkommen att kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa till att säkerställa att din upplevelse på vår webbplats är så smidig som möjligt.