12. jan. 2024 - 17:45

Kraftig ökning av ansökningar till HemvärnetGenrebild

800 personer har mellan den 1 – 11 januari i år lämnat in ansökningar till hemvärnet. Under samma period i fjol fick Försvarsmakten in 80 ansökningar, uppger P4 Stockholm.

Man tror att ökningen beror på uttalanden som gjordes av politiker och höga militärer vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen i början av veckan om det ökade säkerhetspolitiska hotet mot Sverige.

En av de som uttalade sig var överbefälhavaren Micael Bydén som uppmanade alla invånare att förbereda sig mentalt inför att även Sverige skulle kunna hamna i krig.

Annons

– Vi har haft en tidigare stor ökning och det var i början av invasionen av Ukraina. Där såg vi den största ökningen. Och nu, med tanke på det här senaste uttalandet, så ökar det igen, säger Kaula Al-Shabee, informatör på Försvarsmakten, till P4 Stockholm.