07. feb. 2024 - 22:19

Misstänkt farligt föremål i Norrköping var ofarligtUnder kvällen, ca kl. 20.50, får polis uppgift om ett märkligt föremål på en plats i bostadsområdet Smedby, Norrköping.

Polis tar sig till platsen och gör en första bedömning av föremålet. Beslut tas om att spärra av ett område kring föremålet i syfte att skydda boende i området.

Boenden i närområdet ombeds samtidigt att hålla sig i sina bostäder. En förundersökning gällande grovt olaga hot, försök till allmänfarlig ödeläggelse samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor är inledd.

Annons

Polis betraktar just nu föremålet som ett misstänkt farligt föremål. Arbetet pågår just nu i syfte att skapa en bättre lägesbild om föremålet i sig och hur det hamnat på platsen. Polisens nationella bombskydd är på väg till platsen.

Ett antal fastigheter har så kallat inrymts. Det handlar i korthet om att stanna i sina bostäder och avvakta mer information från räddningspersonalen. Det finns i nuläget ingen information om exakt hur många personer det rör sig om.

Vid tvåtiden natten mot torsdag oskadliggjordes föremålet av det nationella bombskyddet. Det står nu klart att föremålet var ofarligt. Det rörde sig alltså således inte om något farligt föremål, som initialt befarades.

Avspärrningarna minskas ner och teknisk undersökning kommer att genomföras på platsen. Den inrymning som varit aktuell släpps och de boende i området kommer inom kort kunna röra sig fritt ut från och kring sina bostäder.

Arkivbild